Op dit moment is de praktijk gesloten, heeft u met spoed in avond, nacht of weekend een huisarts nodig?  070 346 96 69


Brief van Wouter Dikker

blog

 


Den Haag, april 2023


 


Geachte lezer, lieve mensen, hooggewaardeerde bezoeker van Bankastraat 99, (English version below)


Op 30 juni 2023 zal ik mijn werkzaamheden beëindigen. Na meer dan 40 jaar huisarts in de Archipel te zijn geweest zal mijn praktijk worden voortgezet door twee jonge, enthousiaste collega’s, Daisy Pors en Christianne Mos. U heeft wellicht al kennis gemaakt met hen. Met Daisy Pors bestaat er sinds april 2021 een maatschap en Christianne Mos zal zich na maanden van meewerken, in juli 2023 officieel bij de maatschap voegen. De beslissing te stoppen is vooral genomen in het vertrouwen en de overtuiging dat mijn opvolgers de praktijk zullen voortzetten zoals u van mij gewend bent, gebruik makend van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in een snel veranderende zorgwereld.


Ik zie terug op een prachtige, kleurrijke, enerverende en ook bewogen periode op drie locaties in de Archipel en wil jullie heel veel dank zeggen voor het al die jaren in mij gestelde vertrouwen. 


 


Met hartelijke groet,


                                                                                                                  


Wouter Dikker, huisarts        


-------------------------------


 


The Hague, April 2023Dear patients, dear people, dear highly valued visitors to Bankastraat 99,On June 30th, 2023, I will be ending my activities as a general practitioner.
After more than 40 years as a general practitioner in the Archipel neighbourhood, my practice
will be continued by two young and enthusiastic colleagues, Daisy Pors and Christianne Mos.
You may have already met them. Daisy Pors has been part of a partnership with me since April
2021 and Christianne Mos will officially join the partnership in July 2023 after working together
with me for several months.
The decision to stop is made with the confidence and conviction that my successors will
continue the practice in the same way that you are used to, while adding to it with new insights
and developments in a rapidly changing healthcare world.
Looking back, I can say that it has been a wonderful, colourful, exciting, and sometimes
challenging period at three locations in the Archipel neighborhood. I want to say thank you very
much to all of you for the trust you have placed in me all these years.Warm regards,


Wouter Dikker, General Practitioner